O organizaci 2° Investing Initiative

Iniciativa 2° Investing (2DII) byla založena v roce 2012 a je nezávislým neziskovým think tankem, který usiluje o sladění finančních trhů a regulací s cíli Pařížské dohody. Naše práce se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti výzkumu: Retailové investování, dopad, přírodní finance a rozvíjející se trhy. 2DII je financována kombinací grantů z výzkumných a inovačních programů EU, národních vlád a soukromých nadací. 

Její tým odborníků na finance, klima a rizika vyvíjí výzkum, nástroje a politické poznatky, které pomáhají finančním institucím a regulačním orgánům urychlit přechod na nízkouhlíkové technologie a přizpůsobit se mu. 2DII má nyní 10 zaměstnanců šesti různých národností.

Naše hlavní činnosti se týkají následujících oblastí:

Více informací o naší práci naleznete zde.