O organizaci 2° Investing Initiative

2° Investing Initiative (2DII) je nezávislý, neziskový think-tank, jehož cílem je přizpůsobení finančních trhů a předpisů cílům Pařížské dohody. Má celosvětové zaměření a z kanceláří v Paříži, New Yorku, Berlíně, Londýně a Bruselu koordinuje projekty zabývající se výzkumem udržitelného financování, které patří k největším na světě.

Tým odborníků na finanční otázky, klima a rizika provádí výzkum a vyvíjí nástroje a politické koncepce, které pomáhají finančním institucím a regulátorům urychlit postup a přizpůsobit se potřebám vyplývajícím z přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Vedle svých center v Evropě a v USA vede organizace 2DII výzkumné projekty na rozvíjejících se trzích v Latinské Americe, Asii a Africe. Organizace 2DII vznikla v roce 2012 a nyní čítá téměř 50 pracovníků z více než deseti zemí. Naše hlavní aktivity se soustřeďují v těchto oblastech:

Více o naší práci najdete zde.