Databáze fondů

Toto video vysvětluje různé funkce a kritéria filtrování.

Na základě Rámce pro hodnocení potenciálu dopadu (IPAF) provedl náš tým hodnocení potenciálu dopadu různých finančních produktů, které byly předběžně vybrány pro jejich vysoké vlastnosti ve Francii, Německu, Španělsku, Švédsku a Irsku. Vytvořili jsme databázi s finančními produkty dostupnými pro retailové a kvalifikované investory, které získaly nejlepší hodnocení IPAF. V žádném případě netvrdíme, že naše databáze je vyčerpávající. Některé potenciální produkty s vysokým dopadem mohly uniknout našemu výběru. Seznam bude průběžně rozšiřován v souvislosti s přicházející zpětnou vazbou a případně upravován s ohledem na nové prahové hodnoty.

Načítání...