Financování platformy MyFairMoney

Zakladatelé

MyFairMoney je nezávislá, nezisková a nekomerční platforma s informačními zdroji pro udržitelné investování. Naším cílem je poskytovat maloobchodním investorům zdroje pro další vzdělávání o udržitelném investování a informace o udržitelnosti finančních produktů. Platformu MyFairMoney vytvořila organizace 2° Investing Initiative. Finanční prostředky dostává od veřejných institucí uvedených níže.

ADEME, Agence de la transition écologique, je veřejná agentura spadající pod společné ministerstvo pro ekologický přechod a francouzské ministerstvo pro vysoké školství, výzkum a inovace.

ADEME působí ve čtyřech oblastech:

  • ADEME organizuje a přispívá k financování výzkumu a inovací a k vytváření a koordinaci pozorovacích systémů, které umožňují lépe porozumět změnám v průmyslu;
  • ADEME realizuje komunikační kampaně s cílem změnit myšlení, chování a nákupní a investiční postupy;
  • ADEME působí jako poradce, který řídí rozhodování aktérů ve společnosti a hospodářství a vytváří nástroje a metody, které vyhovují jejich potřebám. Hlavním způsobem, jakým poskytuje své odborné znalosti, je přímé šíření informací prostřednictvím odborných poradců;
  • ADEME poskytuje odstupňovanou finanční podporu a podporuje provádění regionálních a národních referencí.

V rámci tohoto projektu ADEME podpořila mezinárodní verzi MyFairMoney a aktualizaci platformy.

Další informace o ADEME naleznete na jejich webových stránkách.

Program LIFE je nástrojem EU pro financování opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Byl zahájen v roce 1992 a od té doby spolufinancoval tisíce projektů. Více informací o programu LIFE naleznete zde.

MyFairMoney získala finanční prostředky z programu LIFE díky dvěma grantům:

  • Program Evropské unie LIFE v rámci grantové dohody LIFE18IPC/FR/000010 A.F.F.A.P.
  • Program Evropské unie Life pro nevládní organizace pod grantovým číslem LIFE20 NGO/SGA/DE/200040.

Horizont 2020 (zkráceně H2020) je finanční nástroj pro realizaci iniciativy Unie inovací, která má zajistit globální konkurenceschopnost Evropy.

Prostřednictvím H2020 je na sedmileté období (2014 až 2020) k dispozici téměř 80 miliard eur - kromě soukromých investic, které má přilákat. Komise EU očekává, že díky uvedení skvělých nápadů z laboratoří na trh bude dosaženo více průlomových objevů a světových prvenství.

Projekt vedoucí k této žádosti získal finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace H2020 na základě grantové dohody GA 894345 v rámci projektu LEVEL EEI.

EIT Climate-KIC je znalostní a inovační společenství (KIC), které pracuje na urychlení přechodu na bezuhlíkovou společnost odolnou vůči změně klimatu. S podporou Evropského inovačního a technologického institutu identifikuje a podporuje inovace, které pomáhají společnosti zmírňovat změny klimatu a přizpůsobovat se jim.

Další informace najdete zde.

Tento projekt je součástí Evropské iniciativy pro klima (EUKI). EUKI je nástroj financování projektů německého Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU). Soutěž EUKI pro projektové záměry realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Zastřešujícím cílem EUKI je podpora spolupráce v oblasti klimatu v rámci Evropské unie (EU) za účelem zmírnění emisí skleníkových plynů.

Za názory uvedené na těchto webových stránkách odpovídají výhradně jejich autoři a nemusí vyjadřovat názory Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti (BMU).

Více informací o společnosti EUKI naleznete na jejích webových stránkách.

Podporováno:

Ukazatele klimatické výkonnosti v databázi fondu byly dále rozvinuty i s podporou Švýcarského federálního úřadu pro životní prostředí (FOEN) 2022.