Příprava na schůzku

Projděte si za pouhých 10 minut tipy pro schůzku s finančním poradcem! V této části najdete videa a kvízové otázky, které vám pomohou zapamatovat si nejdůležitější věci. Máte v blízké době smluvenou schůzku? Využijte náš kontrolní seznam.

Investiční konzultace

Pro investiční konzultace platí přísné pokyny. Poradci mají povinnost položit vám celou řadu otázek, zejména ohledně vašich financí. Pokud vám však záleží na tom, aby investice odpovídaly hodnotám, které podporujete, nezapomeňte se o tom zmínit! Váš poradce musí tuto informaci zohlednit.

Více se dozvíte v tomto videu!

Oznámení o ochraně osobních údajů

Při přehrávání našich videí ze služeb YouTube/Vimeo jsou informace o vašem použití služeb YouTube/Vimeo předávány provozovateli v USA a mohou být uloženy.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Pokud se rozhodnete zobrazit tento obsah, mohou být společnosti Surveymonkey předány osobní údaje pro účely průzkumů a mohou být uloženy. Zobrazit průzkum

Proč je tak těžké něco ovlivnit?

Pro investora není vždy snadné dosáhnout pozitivního dopadu peněz na životní prostředí nebo na společnost. Investování peněz funguje jinak než nakupování v supermarketu. Jen málo investičních produktů může například opravdu dokázat, že přímo snižují emise CO2. Jakékoliv přísliby v tomto ohledu by se měly důkladně prověřit!

Více se dozvíte v tomto videu!

Oznámení o ochraně osobních údajů

Při přehrávání našich videí ze služeb YouTube/Vimeo jsou informace o vašem použití služeb YouTube/Vimeo předávány provozovateli v USA a mohou být uloženy.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Pokud se rozhodnete zobrazit tento obsah, mohou být společnosti Surveymonkey předány osobní údaje pro účely průzkumů a mohou být uloženy. Zobrazit průzkum

Pravidla hry

Investiční poradci se při konzultacích s klienty musí řídit jasně stanovenými pravidly. Nejdůležitější je zásada, že doporučené produkty musí být vhodné pro vás a pro vaši situaci. Chyby mívají zejména dvě hlavní příčiny: (1) nebyl pro vás vytvořen investiční profil, takže váš poradce vám nemůže doporučit vhodný produkt; (2) přestože profil vytvořen byl, doporučené produkty nejsou vhodné.

Více se dozvíte v tomto videu!

Oznámení o ochraně osobních údajů

Při přehrávání našich videí ze služeb YouTube/Vimeo jsou informace o vašem použití služeb YouTube/Vimeo předávány provozovateli v USA a mohou být uloženy.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Pokud se rozhodnete zobrazit tento obsah, mohou být společnosti Surveymonkey předány osobní údaje pro účely průzkumů a mohou být uloženy. Zobrazit průzkum

Ozvěte se!

Investiční porada se zaměřuje na finanční otázky. Žádná další témata (zatím) nejsou povinná. Pokud tedy chcete zohlednit environmentální nebo jiné otázky, musíte na to sami upozornit!

Více se dozvíte v infoboxu!

Kde by mohla nastat chyba?

S pomocí asi stovky nakupujících, kteří se v utajení vydali do francouzských bank, zjistila organizace 2° Investing Initiative, že se až příliš často stává, že doporučení je neúplné, příliš obecné nebo pouze v zájmu poradců. Poradci například často nesestavili profil klienta, neřešili řádně výslovné zájmy v oblasti udržitelnosti a někdy dokonce doporučili nevhodné produkty.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Pokud se rozhodnete zobrazit tento obsah, mohou být společnosti Surveymonkey předány osobní údaje pro účely průzkumů a mohou být uloženy. Zobrazit průzkum

Sdílejte dotazník na sociálních sítích!

Pokud se chcete dozvědět víc

Sestavte si svůj osobní profil udržitelnosti!

Dotazník

Zajistěte si transparentnost pomocí naší databáze fondů!

Databáze fondů
Stift-Symbol