Informace podle  § 5 zákona o elektronických médiích


2° Investing Initiative Deutschland e.V.
Schönhauser Allee, 188
10119 Berlin


V zastoupení:
Dr. Jakob Thomä


Kontakt
E-mail: [email protected]


DIČ
Daňové identifikační číslo podle § 27a zákona o dani z obratu:
DE320396873


Osoba odpovědná za obsah podle § 55 odst. 2 státní smlouvy o rozhlasovém vysílání ve sjednoceném Německu
Jakob Thomä


Řešení spotřebitelských sporů/univerzální rozhodčí soud

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení ve věci řešení sporů u spotřebitelského rozhodčího soudu.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za náš vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecnými zákonnými předpisy podle § 7 odst. 1 zákona o elektronických médiích. Podle §§ 8 až 10 zákona o elektronických médiích však jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat přenášené nebo uložené informace třetích osob ani vyšetřovat okolnosti poukazující na protiprávní činnost.

Povinnost odstranit informace nebo zablokovat jejich použití v souladu s obecnými zákonnými předpisy tím zůstává nedotčena. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná pouze od okamžiku, kdy vyjde najevo konkrétní porušení zákona. Zjistíme-li jakékoliv takové porušení, neprodleně odstraníme příslušný obsah.

Odpovědnost za odkazy

Náš web obsahuje odkazy na externí weby třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Za tento externí obsah proto nemůžeme převzít odpovědnost. Za obsah propojených stránek vždy nese odpovědnost jejich poskytovatel nebo provozovatel. V okamžiku propojení se prověřuje, zda propojené stránky neporušují právní předpisy. V okamžiku propojení nebyl rozpoznatelný nezákonný obsah. Stálé sledování obsahu propojených stránek však bez konkrétní známky porušení právních předpisů není odůvodněné. Zjistíme-li jakékoliv porušení právních předpisů, neprodleně takové odkazy odstraníme.

Autorské právo

Obsah a díla vytvořená provozovateli webu na těchto stránkách podléhají německému autorskému zákonu. Rozmnožování, zpracování, distribuce či jakákoliv forma komercializace tohoto materiálu nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování tohoto webu je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční účely.

V případech, kdy obsah tohoto webu nevytvořil provozovatel, jsou dodržována autorská práva třetích osob. Obsah vytvořený třetími osobami je jako takový označen. Narazíte-li však na porušení autorských práv, informujte nás o něm. Zjistíme-li jakékoliv porušení, neprodleně takový obsah odstraníme.

Zdroj: e-recht24.de