S kým MyFairMoney spolupracuje

Partneři

MyFairMoney je nezávislá, nezisková a nekomerční platforma zdrojů o udržitelném investování. Naším posláním je poskytovat drobným investorům vzdělávací zdroje o udržitelném investování a podrobnosti o udržitelnosti finančních produktů. MyFairMoney byla vybudována iniciativou 2° Investing Initiative a spolupracuje s následujícími institucemi.

Cílem Evropské federace investorů a uživatelů finančních služeb - BETTER FINANCE (BF) - je působit jako nezávislé odborné finanční centrum v přímý prospěch evropských uživatelů finančních služeb. Mezi ně patří individuální a drobní akcionáři, fondoví a jiní drobní investoři, střadatelé, účastníci penzijních fondů, držitelé pojistek životního pojištění, dlužníci a další zainteresované strany, které jsou nezávislé na finančním průmyslu. BETTER FINANCE jako taková poskytuje nezávislé odborné znalosti a obhajuje zájmy občanů EU obecně.

Více informací o Better Finance.

Sdružení českých spotřebitelů (SCS) je občanské sdružení (nevládní organizace), které vzniklo v roce 1990; své priority spatřuje v rozvoji aktivit zaměřených na podporu preventivního (= "preventivního") přístupu a systémových nástrojů v oblasti ochrany spotřebitele. Cílem těchto aktivit je posílení vztahů mezi poskytovateli služeb a spotřebiteli. Komunikace, šíření informací, formulování stanovisek a připomínek k různým otázkám jsou klíčovými faktory a podmínkami zapojení a činnosti SCS.

Více informací o SČS.

WWF je nezávislá organizace na ochranu přírody s více než 30 miliony příznivců a globální sítí, která je aktivní prostřednictvím místních vedení v téměř 100 zemích. Naším posláním je zastavit degradaci přírodního prostředí planety a budovat budoucnost, v níž budou lidé žít v souladu s přírodou, a to zachováním světové biologické rozmanitosti, zajištěním udržitelného využívání obnovitelných přírodních zdrojů a podporou snižování znečištění a nehospodárné spotřeby. Evropská politická kancelář přispívá k naplňování globálního poslání WWF tím, že vede síť WWF při utváření politik EU, které mají dopad na evropské a globální životní prostředí. 

Další informace o WWF

Définition | WWF - Fonds mondial pour la nature - World Wild Fund