Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Vylučovací kritéria

Vylučovací kritéria se využívají pro účely negativního screeningu, kdy ověřovatelé nebo investoři vyloučí určitá podnikatelská odvětví nebo činnosti, které nechtějí zařadit do svého portfolia. Lze použít širokou škálu kritérií (udržitelnost, náboženské a zeměpisné aspekty a řadu dalších).

Pro vylučovací kritéria často bývá nastaven strop, tj. příjem z kontroverzního oboru podnikání nesmí překročit určitou prahovou hodnotu.

Viz také divestice.