Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Transparentnost

Profil udržitelnosti FNG stručně shrnuje klíčové údaje strategie udržitelnosti fondu.

Profil transparentnosti má kořeny v evropských směrnicích o transparentnosti. Hlavním cílem je poskytnout zejména drobným investorům informace o tom, jak správce fondu zajišťuje udržitelnost.

Více informací přímo na webu sdružení Eurosif.