Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Towards Sustainability (Směrem k udržitelnosti)

Iniciativa Towards Sustainability (Směrem k udržitelnosti) si klade za cíl pomoci všem typům drobných a institucionálních investorů, kteří hledají udržitelnější spoření a investiční řešení. Chce také povzbudit finanční instituce, aby nabízely rozmanitý a kvalitní sortiment udržitelných produktů.

Tento standard kvality usiluje o zvýšení úrovně sociálně odpovědných a udržitelných finančních produktů a o začlenění odpovídajících zásad do tradičních finančních produktů.

Cílem značky je vzbudit důvěru a ujistit potenciální investory, že finanční produkt je řízen s ohledem na udržitelnost a není vystaven vysoce neudržitelným praktikám, aniž by investoři museli sami provádět podrobnou analýzu. Měla by však být zajištěna transparentnost všech prvků potřebných pro takovou analýzu.

Nezávislý dohled ze strany sdružení Central Labelling Agency (CLA, Ústřední agentura pro označování) je zárukou integrity standardu kvality a značky a bude usměrňovat jejich další vývoj.