Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Strategie / investiční strategie

Investiční strategie popisují určitý způsob investování peněz s cílem dosáhnout zisku. Za tímto účelem jsou stanovena pravidla a typy chování, které určují způsob sestavení portfolia. Strategie slouží nejen k zohlednění aspektů udržitelnosti, ale také ke zvýšení finančních výnosů.

V oblasti udržitelného investování jsou důležité zejména následující čtyři strategie: 

Investice s dopadem

Divestice

Angažovanost

Nejlepší ve své třídě