Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Scénář / klimatický scénář

Vědci zpracovávají prognózy budoucího vývoje klimatu. Tyto výpočty zahrnují mnoho faktorů, a jsou proto velmi složité.

Je důležité vědět, že se nejedná například o prognózu místní teploty v Berlíně dne 16. 6. 2052 v rámci předpovědi počasí. Jde ku příkladu o předpověď průměrné teploty nebo srážek v celé klimatické oblasti v určitém období v budoucnosti.

Tyto předpovědi pak lze rozčlenit podle jednotlivých faktorů. Aby byly dodrženy jisté předpoklady modelu, nesmí být například překročeno stanovené množství emisí. To pak může být převedeno na maximální objemy výroby v určitých odvětvích. S těmito specifikacemi pracuje metoda PACTA.

PACTA využívá klimatické scénáře zpracované Mezinárodní energetickou agenturou (IEA). Ty naznačují různé cesty, kterými by se svět mohl v budoucnu ubírat: 

- Scénář udržitelného rozvoje například popisuje, jak lze s pravděpodobností 66 % udržet globální oteplování pod 1,8 stupně Celsia. Velký význam mají z tohoto pohledu energetika a průmysl. Scénář počítá s nulovými čistými emisemi v roce 2070. Více informací o scénáři udržitelného rozvoje je k dispozici na webu IEA

Přehled důležitých scénářů najdete na webu IEA World Energy Outlook.