Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Rakouská ekoznačka

Rakouská ekoznačka je ekologický certifikát udělovaný vládou. Uděluje se na dobu čtyř let. Může být udělen nejen výrobkům, ale také službám, vzdělávacím a kulturním institucím. Ve finančním sektoru se uděluje eticky orientovaným projektům a společnostem, které dosahují zisku prostřednictvím udržitelných investic.

Pro získání ekoznačky je třeba splnit různá kritéria. Na jedné straně vylučovací kritéria určují, které investice nesmí být realizovány (např. v oblasti fosilních energií, jaderné energetiky, genetického inženýrství nebo zbrojení). Na druhé straně musí být zavedeny postupy pro výběr společností, států nebo projektů, které skutečně přinášejí pozitivní environmentální a sociální přínosy. Poskytovatelé produktu musí rovněž předložit sociálně-ekologickou koncepci. Proto musí být jednotlivé investice nebo financování projektů konkrétně popsány a musí být zveřejněny příslušné zprávy.

Více informací přímo na webu rakouské ekoznačky.

Pokud byste chtěli tuto značku porovnat s jinými existujícími značkami v Evropě, najdete zde stručné srovnání a zde podrobnější srovnání.