Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Pozitivní kritéria

Pozitivní kritéria se využívají pro pozitivní screening. Cílem je vybrat společnosti, které vykazují špičkové postupy v oblasti udržitelnosti a mají lepší předpoklady k tomu, aby mohly těžit z dlouhodobých sociálních a ekonomických trendů a budovat si vůči nim odolnost. Opakem je negativní screening s negativními neboli vylučovacími kritérii.