Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Posouzení vhodnosti

Investiční poradci smí doporučovat pouze produkty, které odpovídají profilu klienta. Za tímto účelem musí poradci poskytnout prohlášení o vhodnosti v elektronické či písemné podobě. Tento dokument je souhrnem informací poskytnutých klientem, které vedly ke konkrétnímu doporučení. Má klientům pomoci zjistit případné nesrovnalosti a porozumět důvodům, které vedly k doporučení.