Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Označení SRI / ISR

Francouzskou značku SRI (nebo ISR ve francouzštině) zavedlo francouzské Ministerstvo financí a je udělována nezávislým subjektům. Jejím cílem je skloubit ekonomický úspěch a dopad určitých výrobků.

Po prvotním posouzení se zkoumá, zda finanční produkt splňuje kritéria pro udělení značky. Souhrnné výsledky jsou popsány ve zprávě, na jejímž základě se pak rozhoduje o udělení značky. Značka se uděluje na tři roky a její platnost může být prodloužena. Během tohoto období jsou prováděny průběžné audity, aby se prověřilo, zda fond v plné míře splňuje požadavky na značku. 

Další informace najdete na webu značky ISR.

Pokud byste chtěli tuto značku porovnat s jinými existujícími značkami v Evropě, najdete zde stručné srovnání a zde podrobnější srovnání.