Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Označení Nordic Swan

Ekologická značka severských zemí Nordic Swan se uděluje výrobkům v Dánsku a Finsku, na Islandu, v Norsku a ve Švédsku. Značku dosud získalo více než 25 000 výrobků včetně finančních produktů. Obecné informace najdete na webu značky. Mezi hodnocenými produkty jsou smíšené fondy, akciové fondy a dluhopisové fondy. 

Aby fondy značku získaly, musí přesunout své peníze z určitých společností a odvětví, upřednostňovat určitá odvětví a vykazovat transparentnost. Konkrétní informace o oceněných finančních produktech a způsobu hodnocení značky najdete zde

Pokud byste chtěli tuto značku porovnat s jinými existujícími značkami v Evropě, najdete zde stručné srovnání a zde podrobnější srovnání.