Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Odvětví související s klimatem

Energeticky náročná odvětví jsou považována za velmi významná z hlediska klimatu, protože produkují obzvláště velké množství skleníkových plynů a tím urychlují změnu klimatu. Analýza PACTA se zabývá odvětvími, která mají zásadní význam pro klima, včetně výroby elektřiny, oceli, cementu a automobilů a těžby uhlí, ropy a plynu. Tato odvětví mají společně na svědomí přibližně 75 % celosvětových emisí CO2.

Další významná odvětví, jako například sektor nemovitostí, nejsou v současné době zohledněna, protože chybí potřebné údaje. Fondům, které mají v tomto odvětví velké investice, pařížské skóre nepřidělujeme.