Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Nejlepší ve své třídě

Při uplatnění strategie založené na hodnocení „nejlepší ve své třídě“ ratingové agentury nebo analytici posuzují společnosti nejen z finančního hlediska, ale zohledňují také aspekty spojené se životním prostředím, sociálními otázkami a správou a řízením podniku. Takovému hodnocení se říká speciální ESG rating (rating podle environmentálních, sociálních a správních kritérií).

Strategie využívající hodnocení „nejlepší ve své třídě“ upřednostňuje podniky s nejlepším ESG ratingem – investuje se např. jen do firem, které jsou ve svém oboru hodnoceny nejlépe. Záměrem je vyslat signál konkurentům, aby posílili své úsilí ve vztahu k environmentálním, sociálním a správním otázkám. Cílem je zvýšit tržní hodnotu nebo přilákat nový kapitál. 

Více o dalších strategiích v slovníčku pojmů.