Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

LuxFLAG

Organizace LuxFLAG je mezinárodní, nezávislé a neziskové sdružení. Uděluje několik tematických značek určených udržitelným finančním produktům. Značky se udělují na základě žádosti na dobu jednoho roku. Produkty se značkou musí prokázat, že splňují stanovená výběrová kritéria.

Více informací přímo na webu organizace LuxFLAG.

Pokud byste chtěli tuto značku porovnat s jinými existujícími značkami v Evropě, najdete zde stručné srovnání a zde podrobnější srovnání.