Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Klimatická rizika

Klimatická rizika jsou chápána jako důsledky změny klimatu, které mohou mít vliv na podniky, průmyslová odvětví a celé ekonomiky. Se změnou klimatu se pojí pět klíčových oblastí podnikatelských rizik. 

- Regulační rizika – vyplývají z budoucí legislativy, která ovlivní činnost podniků a případně i jejich obchodní modely. 

- Fyzická rizika – z pohledu podniků se projevují zvyšováním hladiny moří nebo poškozením výroby a výrobními ztrátami způsobenými extrémním počasím.

- Právní spory – nabývají pro společnosti na významu v souvislosti s potenciální odpovědností za klimatické škody.

- Konkurenceschopnost – snižuje se díky novým, efektivním výrobním metodám a výrobkům.

- Pověst – může být u některých společností ohrožena v důsledku skandálů a kontroverzí spojených s ochranou životního prostředí a šetrností ke klimatu a souvisejícího poklesu tržeb.