Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Jednoduchý ukazatel

Jednoduchý ukazatel přiděluje fondu jediný rating a umožňuje tak rychle a snadno zjistit, o jaký fond se jedná. Jednoduché ukazatele mohou být finanční nebo nefinanční. Příkladem v oblasti udržitelnosti jsou různé ESG ratingy, ale také míra kompatibility s Pařížskou dohodou uváděná v databázi fondů. Tyto jednoduché ukazatele však představují velmi zjednodušený pohled na finanční nástroje. Agregace napříč odvětvími, která je pro jednoduchý ukazatel nezbytná, vede ke ztrátě podstatných informací v rámci odvětví a mohou se za ní skrývat jednotlivé zaostávající společnosti. Aby bylo možné plně pochopit podíl fondu na globálním oteplování, tato databáze proto zahrnuje i další ukazatele, jako je uhlíková účinnost jednotlivých odvětví.