Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Jaderná energie

Navzdory klesajícímu trendu má energetický sektor na celém světě velký podíl na emisích CO2. Hlavními zdroji energie v Německu stejně jako v dalších zemích jsou elektrárny spalující hnědé a černé uhlí, které vypouštějí v průměru až 800 g CO2 na kWh.

Při výrobě elektřiny z jaderné energie se během provozu neuvolňují žádné emise poškozující klima. K uvolňování emisí však může docházet při souvisejících činnostech, jako je těžba surového uranu a výstavba a demontáž elektráren. Po započtení těchto emisí vypouští jaderná elektrárna v průměru asi 12 g CO2 na kWh, což je mnohem méně než uhelná elektrárna. Zvýšení podílu jaderné energie tak může v krátkodobém horizontu zvýšit neutrálnost skladby zdrojů elektrické energie z hlediska emisí CO2. Ve scénáři Mezinárodní energetické agentury (IEA), z něhož vychází pařížské skóre, je proto jaderná energie součástí transformace odvětví elektrické energie. Tento scénář však nezohledňuje problémy s ukládáním jaderného odpadu.