Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Investiční poradenství

Banky nebo nezávislí poradci radí fyzickým osobám, do kterých fondů mají investovat.

Nejdůležitějšími kroky investičního poradenství jsou:

- vytvoření profilu klienta,
- vypracování doporučení,
- pořízení dokumentace k doporučení. 

K vytvoření úplného profilu klienta je třeba shromáždit řadu informací. Patří sem informace o finančních cílech klienta, o jeho finanční situaci, předchozích zkušenostech a toleranci k riziku.  Na základě těchto informací volí poradci z nabízených produktů podle potřeb klienta a zaznamenávají svá doporučení do prohlášení o vhodnosti. Tento proces se může zdát složitý, ale je nezbytný, aby mohli klienti přijímat informovaná rozhodnutí.

V Evropské unii vycházejí pokyny pro investiční poradenství zejména ze směrnice o finančních trzích MiFID II.