Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Investice s dopadem

Strategie zaměřená na investování s dopadem zahrnuje investice, jejichž záměrem je kromě finančního výnosu dosáhnout pozitivního, měřitelného dopadu na otázky spojené s udržitelností. Musí být zaveden postup pro měření dopadu.

Více o dalších strategiích v slovníčku pojmů.