Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Značka Greenfin

Značku Greenfin uděluje společnost Novethic. Má dvojí cíl: Na jedné straně se snaží zajistit finanční prostředky na transformaci zaměřenou na přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Na druhé straně by spotřebitelé měli mít jistotu, že jejich peníze směřují do udržitelných společností. 

Metodicky se uplatňuje kombinace vylučovacích kritérií, tematického investování a zvláštního vykazování dopadů na životní prostředí. Značka se uděluje na jeden rok a její platnost může být prodloužena. 

Další informace najdete na stránce značky

Pokud byste chtěli tuto značku porovnat s jinými existujícími značkami v Evropě, najdete zde stručné srovnání a zde podrobnější srovnání.