Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

ESG ratingy skupiny společností ISS

ESG ratingy fondů zpracovávané skupinou společností ISS zahrnují jak relativní, tak absolutní ratingy.

Hvězdičky ESG ratingů ISS pro fondy

Každý fond hodnocený v rámci ESG ratingu fondů získává celkové relativní hodnocení na škále jedna až pět hvězdiček. Fondy, které dosahují nejlepších výsledků z hlediska ESG ve srovnání s obdobnými fondy, obdrží pět hvězdiček a fondy na spodní hranici stupnice dostanou jednu hvězdičku. Je důležité upozornit, že hvězdičky označují relativní hodnocení, které je výsledkem srovnání výsledků obdobných fondů, přičemž soubor hodnocených fondů je vymezen třídou Lipper Global Benchmark.

Skóre výkonnosti ESG ISS

Skóre ISS ESG se pohybuje od 0 do 100, přičemž 100 představuje hodnocení „velmi dobré“. Skóre výkonnosti ESG ISS představuje absolutní ESG rating fondu. Pro účely jeho výpočtu se na úrovni fondu kombinují a sdružují jednotlivá skóre společností v oblasti životního prostředí, sociálních otázek a podnikové správy a řízení.


ISS ESG Prime Status (status vysoké kvality ESG ISS)

Status vysoké kvality ESG ISS umožňuje snadno identifikovat lídry v oboru, kteří jsou dobře vybaveni k tomu, aby dokázali zmírnit nejčastější rizika v oblasti ESG a využívat příležitosti související s udržitelným rozvojem a příslušnými společenskými změnami. Decilové pořadí a skóre výkonnosti ESG navíc umožňují srovnání v rámci odvětví i mezi odvětvími. Status vysoké kvality je přidělován společnostem, které splňují ambiciózní požadavky na výkonnost ve vztahu k nejvýznamnějším tématům s přihlédnutím k jejich individuální rizikovosti.

Srovnání s přístupy jiných poskytovatelů ESG ratingu najdete zde nebo zde. V případě dalších dotazů týkajících se ratingových metod se obraťte přímo na ISS ESG.