Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

ESG rating

Společnosti jsou hodnoceny externími agenturami podle toho, jaké úsilí vynakládají v souvislosti s environmentálními, sociálními a správními otázkami („Environment, Social and Governance“). Rating se pak souhrnně vyjadřuje číslem, písmenem nebo symbolem. Rating má napomoci při porovnávání jednotlivých fondů a společností. V závislosti na typu ratingu mohou poskytovatelé fondů o rating požádat nebo jsou hodnoceni na základě vlastní iniciativy příslušné agentury. Ratingy obvykle pracují s jednoduchými ukazateli.

ESG ratingy vypracovávají například agentury ISS ESG, MSCI nebo Reuters. Jejich hodnocení stejného produktu se může velmi lišit. Tento jev byl také několikrát vědecky popsán, viz například Dimson, Marsh a Staunton (2020) nebo Berg, Kölbel a Rigobon (2020). Důvodem rozdílů jsou různé metody, zaměření a způsob získávání údajů. Z žádného z těchto ratingů nelze přímo odvodit dopad fondu na udržitelnost.