Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

ESG

ESG je zkratka pro „Environment, Social and Governance“ (environmentální, sociální a správní otázky). ESG je termín běžně používaný ve finančním světě k označení tří oblastí, na které společnosti zaměřují své úsilí v oblasti udržitelnosti.

Environmentální faktory zahrnují například příspěvek společností ke snižování emisí skleníkových plynů a opatření v oblastech, jako je nakládání s odpady a energetická účinnost.

Mezi sociální faktory patří lidská práva, pracovní podmínky v dodavatelském řetězci, využívání nelegální dětské práce a dodržování pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Správa se týká souboru pravidel nebo zásad, které vymezují práva, povinnosti a očekávání ve vztazích mezi jednotlivými zúčastněnými stranami při správě a řízení společností. Mohou být využity k vyvážení nebo sladění zájmů mezi zúčastněnými stranami a slouží jako nástroj na podporu dlouhodobé podnikové strategie.