Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Divestice

Divestice znamená, že investoři vyloučí určitá hospodářská odvětví ze svých investic. Označuje se také jako „negativní screening“. Cílem je vyvinout tlak na společnosti v příslušných odvětvích.

Divestice se jako strategie neuplatňuje proto, že investoři si přejí distancovat se z morálních důvodů, ale jako způsob, jak získat vliv vysláním signálu příslušným společnostem. V extrémních případech je cílem ztížit společnostem, které působí v určitých oblastech, přístup ke kapitálu a zvýšit náklady na jeho zajištění. Pro podniky by tak mělo být atraktivnější vyhnout se určitým podnikatelským sektorům nebo je restrukturalizovat. 

Tento přístup se opírá o účinek na úrovni sítě, zejména pokud jde o menší investory. Větší počet investorů se musí společně rozhodnout postupovat určitým způsobem, například prodat akcie některé společnosti. 

Více o dalších strategiích v slovníčku pojmů.