Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje další informace o některých z klíčových pojmů, které používáme na platformě MyFairMoney. Popisuje také podrobněji kritéria, metody a zdroje údajů. Pomůže vám seznámit se s problematikou udržitelného investování do větší hloubky.

Angažovanost

Prostřednictvím strategie angažovanosti využívají akcionáři svá hlasovací práva k ovlivňování společností.

Akcionáři jsou spoluvlastníky majetku a často mají hlasovací a spolurozhodovací práva na valné hromadě společnosti. Fyzické osoby nebo investiční společnosti mohou hlasovat o usneseních. Takto je někdy možné přizpůsobit dlouhodobou strategii a každodenní řízení společnosti, aby bylo zajištěno řešení konkrétních problémů a dodržování zásad spojených s otázkami udržitelnosti.

Více o dalších strategiích v slovníčku pojmů.